Ziekte en vakantie

Het nut van vakantie is wetenschappelijk bewezen: je herstelt (sneller) en komt tot rust.
Ook zieke werknemers hebben recht op vakantie. En ook op vakantie kan een medewerker ziek worden. Hoe ga je daarmee om? Dat is natuurlijk aan jou als werkgever. Zowel jij als je medewerker hebben rechten, maar ook plichten. Zijn jij en je medewerkers daar goed van op de hoogte en zijn de regels opgenomen in het verzuimprotocol, dan creëer je snel een win-winsituatie wanneer ziekte en vakantie bij elkaar komen.

Om je te helpen zetten we hier de regels kort op een rij. Heb je geen verzuimprotocol, dan informeer je iedereen gemakkelijk door deze blog binnen je organisatie te verspreiden.

Je medewerker is ziek voor zijn vakantie

Een medewerker die ziek is heeft recht op vakantie. In deze periode wordt hij (of zij) ontheven van arbeids- en re-integratieverplichtingen. In de vakantie is hij meer in staat zijn ziekte even los te laten, zijn gedachten te verzetten, tot rust te komen en te genieten. En een medewerker die zich ontspannen kan, herstelt over het algemeen sneller.

Een zieke medewerker moet net als zijn niet-zieke collega’s vakantie aanvragen. Goedkeuring gaat echter in twee stappen.
Allereerst heeft hij goedkeuring nodig van de bedrijfsarts. Iemand met een knieblessure laat de arts namelijk niet naar een skigebied gaan, maar wel bijkomen aan een tropisch strand op een minuut lopen afstand van het hotel. En wanneer er precies in deze periode belangrijke stappen worden gezet volgens de wet Poortwachter is het misschien nodig de periode te verschuiven.
Vervolgens vraagt hij toestemming aan jou als werkgever. Een aanvraag kun je niet zomaar weigeren wanneer de bedrijfsarts groen licht gegeven heeft. Waarmee je bovendien rekening moet houden, is dat wanneer zowel de cao als de arbeidsovereenkomst hier niets over stelt, er geen dagen mogen worden afgeschreven van het wettelijke aantal vakantiedagen. Je medewerker mag enkel bovenwettelijke vakantiedagen opnemen in dat geval. De overige dagen blijven ziektedagen.

Je medewerker wordt ziek tijdens zijn vakantie

Wordt je medewerker ziek tijdens zijn vakantie? Let dan op dat je de wet Poortwachter blijft volgen, ook wanneer hij in het buitenland op vakantie is.

Om de juiste procedure te volgen:

  • meldt hij zich op zijn eerste ziektedag ziek volgens de regels en bij de juiste persoon, ongeacht waar de medewerker op vakantie is. Daarnaast is hij verplicht door te geven waar en hoe hij te bereiken is
  • meldt hij zich binnen drie dagen bij een arbeidsinstantie of –arts in zijn vakantieland. Deze geeft een medische verklaring af, in duidelijk Engels, voorzien van informatie over de aanvang, de aard en verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid, aangevuld met de door hem of haar voorgeschreven behandeling. Bovendien bepaalt hij of de medewerker reizen kan
  • duurt de ziekte langer dan de vakantie, dan heeft de medewerker bewijs nodig van de instantie of de arts dat hij niet eerder reizen kan (verklaring van niet-reisvaardigheid)
  • deze documenten verzamel en documenteer je volgens de wet Poortwachter
  • is de werknemer thuis gekomen, dan meldt hij zich op het gestelde tijdstip bij de bedrijfsarts. Verzuimt hij hierin, blijkt hij niet ziek te zijn of kan hij dat onvoldoende bewijzen, dan kunt u een (loon)sanctie opleggen
  • heeft de werknemer aan de verplichtingen voldaan, dan worden zijn vakantiedagen omgezet in ziektedagen.

Verzuimprotocol

Het is handig om in het verzuimprotocol duidelijk bovenstaande zaken vast te leggen, zodat iedereen op de hoogte is van zijn rechten en plichten. Hiermee voorkom je onnodige discussies en conflicten.

Vakantie is immers een periode van rust.

Problemen met het opstellen van protocollen en huisregels

We merken vaak dat werkgevers moeite hebben om goede protocollen en huisregels op te stellen. Wat mag wel en wat mag niet.

Loop jij ook tegen deze problemen aan neem dan eens vrijblijvend contact op met ons op. Jouw werkgevers-leven kan zomaar een stuk gemakkelijker worden met hulp van de juiste specialisten!