Sociale veiligheid op de werkvloer: heb jij als werkgever deze goed in het vizier?

Hoe veilig voelen je medewerkers zich eigenlijk op de werkvloer?
Afgelopen jaar is duidelijk gebleken dat wat meer aandacht hiervoor geen luxe is.

Wij adviseren werkgevers altijd om goed te benoemen wat je wel en niet tolereert binnen de organisatie. Bijvoorbeeld met betrekking tot pesterijen en vormen van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Wees hier duidelijk over, vermeld dit in het personeelshandboek en verwijs naar het PSA-beleid. Laat je medewerkers weten hoe de organisatie zich tegenover dit soort zaken opstelt. En negeer bepaalde aanwijzingen vanuit de werkvloer niet, maar onderneem direct actie.
Het aanspreken van een collega of een leidinggevende op ongewenst gedrag is voor mensen namelijk heel moeilijk. Daar is een veilige werkomgeving voor nodig en daar kan het dus zomaar aan ontbreken.

Wij adviseren de drempel voor werknemers om dit soort problemen te bespreken, te verlagen door het aantrekken van een externe vertrouwenspersoon. Dat draagt bij aan een goede werksfeer en daarmee kun je je mensen duurzaam inzetbaar houden.
Een externe vertrouwenspersoon kan door de werknemer zelf ingeschakeld worden zonder de leidinggevende daarover te moeten informeren. De vertrouwenspersoon vangt de werknemer op, begeleidt bij een klacht of melding en adviseert.

P&O Huys heeft een gecertificeerd vertrouwenspersoon. Voor werknemers kan het prettig zijn om een onafhankelijk persoon te spreken in zulke gevallen. Wil jouw organisatie een onafhankelijk vertrouwenspersoon? Neem vrijblijvend contact met ons.