Onzekere tijden en lastige vacatures? 

Voor het eerst sinds lange tijd is er een situatie ontstaan dat er meer vraag naar kandidaten is dan er werklozen zijn.  

Voorwaarden als een goed salaris, een leuke werksfeer en andere gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden werken mogelijk niet meer afdoende. Voor werkgevers maakt dit extra lastig om kandidaten te werven voor functies die (mogelijk) al moeilijk invulbaar waren. Bovendien is een vacaturetekst niet meer genoeg om een gevoel of emotie bij de potentiële kandidaat aan te wakkeren. Misschien raadzaam om andere middelen in te zetten om tussen zoveel vraag van organisaties op te vallen en om die goede kandidaat binnen te halen.  

Maatregelen die je als werkgever zoal kunt nemen om meer enthousiasme voor een vacature te creëren zouden kunnen zijn; 

  • Laat via een filmpje de organisatie zien zodat de kandidaat een beter beeld krijgt. Collega’s kunnen over de organisatie, hun werk en de sfeer vertellen (employer branding) 
  • Kijk eens goed naar de functie-eisen waardoor mogelijk een bredere doelgroep zich aangesproken voelt (b.v. een oudere werknemer, een vluchteling met verblijfsvergunning, een expat of een kandidaat die de opleiding niet in zijn geheel heeft afgerond) 
  • Investeer in een goede recruiter die een werkwijze hanteert die aansluit bij de organisatie 
  • Vermijd de in Nederland gangbare en veelgebruikte begrippen en afkortingen wanneer je gaat werven binnen een beroepsbevolking die van buitenlandse komaf zijn (b.v. cao, de verschillende contractvormen, namen van diploma’s e.d.) 

Wens je als organisatie hierbij te worden ondersteund, neem vrijblijvend contact met ons op.