Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een RI&E is in feite een ‘spiegel’ voor uw organisatie met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid & gezondheidsaspecten.

Wet en regelgeving.

Vanuit de Arbowet artikel 3 bent u verplicht om een arbobeleid te voeren met als doel ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen. In artikel 5 van de Arbowet staat aangegeven dat de werkgever een overzicht moet opstellen van alle risico’s die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Door toepassing van een RI&E is het mogelijk om de risico’s gestructureerd aan te pakken door een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren.

Voorlichting en Onderricht.

Vanuit de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak komt vaak ‘voorlichting en onderricht’ als aandachtspunt naar boven. Dit kan variëren van het aantoonbaar maken dat medewerkers een huishoudelijk reglement ontvangen tot het verzorgen van specifieke instructies.
Onder andere veiligheidstrainingen voor veilig werken met interne transportmiddelen, Vca-opleidingen maar ook een ‘deskundige werknemer op het gebied van preventie en bescherming’. In de zogenaamde volksmond ‘preventiemedewerker’ genaamd volgens artikel 13 van de Arbowet.

Begeleiding

Voor de opmaak en het beheersbaar houden van de RI&E met plan van aanpak is tijd en expertise nodig. Met name de factor tijd is vaak niet aanwezig binnen organisaties. Binnen P&O Huys is de juiste deskundige aanwezig om dit samen met u op te pakken en desgewenst verder te begeleiden. Ook voor het verzorgen van diverse veiligheidstrainingen, begeleiden van Vca-bedrijfscertificering en advies over opleidingen met specifieke veiligheidseisen kunt u bij P&O Huys terecht.