Juridisch advies

Arbeidsrecht advies

Schakel bij arbeidsrechtelijke kwesties of juridische conflicten Smart Advocaten in voor bemiddeling, een goed advies of bijstand in een juridische procedure.

Het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht in met de invoering van de WWZ (Wet werk en zekerheid) per 1 januari 2015 en de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans ) per 1 januari 2020 er niet gemakkelijk op geworden. Het is dan ook een must voor u als werkgever om hierin samen te werken met een partner die van deze  materie op de hoogte is en u hierin kan meenemen en u behoed voor onaangename verrassingen.

Het arbeidsrecht gaat over afspraken die werkgever en werknemer met elkaar maken over de regels die gelden in een dienstverband. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, studieregelingen, autoregelingen etc.

Denk ook aan de regels die gaan over reorganisaties, individuele en collectieve ontslagen, arbeidsongeschiktheid (ziekte, re-integratie), CAO’s, expats en hun specifieke wetten en regels, de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en aan de pensioenvraagstukken.

CONFLICTHANTERING

Soms lijkt samenwerken in volstrekte harmonie een utopie. De afspraken tussen werknemer en werkgever worden doorgaans bij aanvang van het dienstverband vastgelegd in een arbeidscontract. Daarna kijken de partijen er zelden meer naar, tot een conflict of verschil van mening optreedt. Bij (voorgenomen) ontslag, ziekte of reorganisatie bijvoorbeeld komt vaak direct alles op scherp te staan.

Regelmatig liggen werkgevers en werknemers met elkaar in de clinch. Niet functionerende werknemers, ontevredenheid over houding en gedrag van werkgever of werknemer, reorganisatie of problemen met een zieke werknemer, kunnen leiden tot conflicten. Dan blijkt hoe belangrijk het is om in het begin de zaken helder en inzichtelijk vast te leggen. Want hoe duidelijker alles beschreven is, hoe minder grond er is voor conflicten. Wie heldere afspraken maakt en deze vastlegt, behoudt daarmee op voorhand de regie.

Een arbeidsconflict is vervelend en dient opgelost te worden, dit kan op verschillende manieren.

SNEL RESULTAAT MET ONZE CONFLICTHANTERING

Wilt u uw conflicthantering overdragen aan een echte specialist? Schakel dan de professionals van P&O Huys in voor snel resultaat! Wij zijn een gespecialiseerd P&O bedrijf en houden ons zowel met conflicthantering als arbeidsrecht, loopbaanbegeleiding, personeelsadministratie en werving & selectie bezig. P&O Huys werkt uitsluitend met professionals en is erop gericht om uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Dit door te zoeken naar de beste oplossing voor uw conflict. Wenst u onze specialisten in te schakelen voor uw conflicthantering of wenst u meer informatie? Lees dan verder of neem direct contact met ons op.

Het nut van conflicthantering

Conflicthantering is zeer van nut voor uw bedrijf. Veelal denkt men bij een conflict aan iets negatiefs. Het kost tijd, er worden geen goede beslissingen genomen en het kan ertoe leiden dat een werknemer zijn/haar baan opzegt of minder gemotiveerd is. Veel werknemers die hun baan opzeggen, geven aan dat dit komt door een arbeidsconflict of een verstoorde werkrelatie. Conflicten komen tegenwoordig ook vaker voor, omdat de nadruk binnen de werkomgeving meer wordt gelegd op het individu. Als werkgever is het dan ook van belang om effectief om te kunnen gaan met een arbeidsconflict. Onze conflicthantering kan u hierbij ondersteunen.

ONZE VOORDELEN

  • Kwaliteit hoog in het vaandel
  • Altijd direct en professioneel
  • Persoonlijke benadering
  • Snelle opvolging voor uw project
  • Jarenlange ervaring
  • Alles op het gebied van personeel

Wat kunt u als werkgever doen?

Indien er een conflict binnen uw organisatie ontstaat, is het aan te raden om op tijd in te grijpen. Heeft u op tijd door wat er speelt en gaat u hier op een effectieve manier mee om, dan zorgt u ervoor dat de werksfeer en productiviteit optimaal blijven. Indien er een conflict tussen medewerkers speelt, dient u hierbij als gesprekspartner te kunnen optreden, waarbij u een neutrale houding hanteert.

U leidt als het ware het gesprek en zorgt ervoor dat beide partijen aan het woord komen, waarbij u bemiddelt tussen de werknemers. Misschien ervaart u het als lastig om tussen twee werknemers in te staan of heeft u hier geen tijd voor. Een partij zoals P&O Huys kan u dan de juiste ondersteuning bieden bij het oplossen van het conflict.

Schakel ons in voor conflicthantering

Wij hebben zowel werkgevers als werknemers op zeer verschillende terreinen bijgestaan in allerlei arbeidsconflicten en doen dat steeds succesvol. Ons uitgangspunt is echter dat het beter is conflicten te voorkomen, door afspraken helder en nauwkeurig vast te leggen.

Onze advocaten zijn doorkneed in de praktijk van het arbeidsrecht. Schakel bij arbeidsrechtelijke vraagstukken of conflicten SMART Advocaten in. Neem dan vandaag nog contact op met een van onze adviseurs. Bel ons via
085-7820579 of mail naar info@pnohuys.nl. Wij zullen u dan spoedig bijstaan bij uw conflicthantering.