Waarom een juiste sectorindeling belangrijk is voor je bedrijf

Als werkgever ben je voor de werknemersverzekeringen ingedeeld bij een sector. De hoogte van de premies verschilt per sector. De sectorindeling is afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten binnen jouw organisatie.

Een sectorindeling is echter niet zomaar meer te wijzigen. Sterker nog, vanaf 20 juni 2019 is het sowieso niet meer mogelijk om een sectorindeling met terugwerkende kracht nog te wijzigen.

Wat betekent dit?

Als je in een verkeerde sector bent ingedeeld, kan dit betekenen dat je teveel premie voor werknemersverzekeringen betaalt. En wat je teveel betaald hebt, kun je niet meer terugvorderen.

De uitspraak van de Hoge Raad

De destijds verantwoordelijke minister van SZW wijzigde per 29 juni 2018 de regels inzake wijzigingen sectorindeling. Maar, na een uitspraak van de Hoge Raad op 24 september 2021 zullen wijzigingsverzoeken die na 20 juni 2019 zijn gedaan, pas ingaan op datum van aanvraag. Dit betekent ook dat je het teveel betaalde bedrag aan premies niet meer terug kunt vorderen.

De verzoekdatum is vanaf dat moment bepalend voor het aanvangstijdstip van de wijziging.

Voorbeeld

Je bent ingedeeld in de sector Reiniging, maar je denkt dat jouw bedrijf eerder valt onder meubel- en orgelbouw industrie (bijvoorbeeld Reparatie meubels in plaats van Reiniging meubels), dan is het verschil in sectorpremie in 2022:

  • Reiniging WGA 2,38% / ZW 1,14
  • Detailhandel en ambachten WGA 092% / 0,61%

Wil je weten of een wijziging van sectorindeling voor jou van toepassing is?

Zeker als jouw onderneming al langere tijd bestaat en in de loop van de tijd de werkzaamheden zijn gewijzigd, is het verstandig om na te gaan of de sectorindeling nog wel past bij de werkzaamheden die je doet. Een andere indeling kan leiden tot een behoorlijk verschil in premielasten.

Als je denkt dat je in een verkeerde sector bent ingedeeld is het dus raadzaam om hier eens goed naar te laten kijken, want misschien laat je wel onnodig geld liggen!

Wij kunnen je hierbij helpen. Sowieso om te bekijken of een verzoek tot wijziging van sectorindeling correct is vastgesteld, of dat het wellicht de moeite waard is om dit te laten wijzigen.