Personeel in- of uitlenen? Controleer eerst de WAADI registratie!

De WAADI beschermt werknemers tegen uitbuiting door malafide uitzendbureaus. WAADI staat voor Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs. In de WAADI zijn nadere regels vastgelegd over onder meer het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
Let wel op: hier worden andere definities gehanteerd vergeleken met artikel. 7:690 e.v. BW.

Ga je personeel uitlenen of inhuren? Dan krijg je te maken met de WAADI. Deze wet zorgt ervoor dat uitleners een registratieplicht hebben. Als inlener ben je verplicht te controleren op de registratie in het handelsregister en dan vooral controle op juistheid. Staan bedrijven niet correct geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel, dan riskeren deze bedrijven een boete. Controleer dus altijd op voorhand, vóór je personeel inleent/uitleent, of de WAADI registratie is gedaan.

Let op: ZZP’ers die een opdrachtovereenkomst hebben met een detacheringsbureau kunnen ook onder de werkingssfeer van de WAADI vallen. Dit zou kunnen volgen uit de Ruhrlandklinik-zaak van het Europees Hof van de Europese Unie (ECLI:EU:C:2016:883).

Ben je van plan om in de (nabije) toekomst medewerkers uit te lenen of in te huren, of doe je dit momenteel al en wil je weten of alle registraties omtrent WAADI kloppen? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 085- 782 05 79 of vul het contactformulier in.