Subsidieregeling SLIM ook in 2022 goed voor € 49 miljoen

Ook in 2022 stelt het demissionaire kabinet geld beschikbaar voor de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). In de Rijksbegroting SZW staat vermeld dat er volgend jaar weer € 49 miljoen beschikbaar is voor de subsidieregeling.

Via de SLIM worden werkgevers gestimuleerd te investeren in een leercultuur (verdiepingsartikel). Mkb’ers kunnen subsidie ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van werknemers. Voorbeelden hiervan zijn, het inschakelen van een externe adviseur die de organisatie doorlicht en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan maakt, of het inschakelen van een loopbaanadviseur voor loopbaan- en ontwikkeladvies aan werknemers.

Loting bij overschrijding subsidieplafond

Naast individuele mkb-ondernemingen kunnen ook samenwerkingsverbanden in het mkb en grotere bedrijven uit de sectoren horeca, landbouw en recreatie in aanmerking komen voor subsidie. Werkgevers in de betreffende drie sectoren krijgen extra subsidie voor het aanbieden van BBL-leerplekken. Het is belangrijk te weten dat SZW een subsidieplafond hanteert. Overschrijdt het aantal aanvragen het beschikbare bedrag, dan bepaalt het ministerie de volgorde van het afhandelen van de aanvragen door middel van loting. Het aanvragen van de subsidie (tool) verloopt via Uitvoering Van Beleid SZW. Voor mkb-ondernemingen opent het eerstvolgende aanvraagtijdvak op 2 maart 2022.