Het evaluatiegesprek, geen eindpunt maar een beginpunt!

Iedereen kent wel de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Tegenwoordig noemen we dat ‘het evaluatiegesprek’.
Veel mensen voelden een bepaalde mate van druk voorafgaand aan die gesprekken. Voor medewerkers: ‘wat hangt mij boven het hoofd’ en voor leidinggevenden: ‘hoe pak ik het nu aan’.

Van oudsher werd door leidinggevenden vaak de nadruk gelegd op zaken die niet goed gingen. Tijdens de functioneringsgesprekken werden deze ‘aandachtspunten’ dan besproken en dan had je als medewerker tot het einde van dat jaar de doelstelling meegekregen om bepaalde taken of werkzaamheden te verbeteren. Wanneer deze doelstellingen behaald werden, hoopte de werknemer uiteraard op een mooie salarisverhoging.

Tegenwoordig gaat het anders. Gedurende het jaar ontmoeten leidinggevenden en medewerkers elkaar regelmatig om het functioneren en de ontwikkeling met elkaar te bespreken. Hoe loopt de samenwerking in het team, zijn er nog wensen en ideeën, zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden? Maar ook, waar ben je tevreden over en wat gaat heel goed?
Sommige medewerkers excelleren in bepaalde werkzaamheden en het is goed om daar ook je waardering voor uit te spreken. En soms gaan andere dingen wat minder… Bespreek dan samen hoe je dit samen aan kan pakken. Misschien heeft een medewerker wat extra ondersteuning nodig of zijn opdrachten niet helemaal duidelijk.

Evaluatiegesprekken moeten geen eenrichtingsverkeer zijn. Verantwoordelijkheden, thuiswerken, wensen voor persoonlijke ontwikkeling en de samenwerking bespreken, betekent constructief en transparant bijdragen aan de groei van de organisatie en haar medewerkers. Als je op regelmatige basis ( 4 tot 6 keer per jaar) met elkaar in gesprek gaat, betekent dit op termijn een verbetering van het behalen van de doelstellingen, de samenwerking en het contact. Het is een langlopend traject waarin iedereen elkaar beter leert kennen, er niemand voor echte verrassingen komt te staan en mensen elkaar beter -leren- begrijpen.

Met als doel natuurlijk de groei van -persoonlijke- ontwikkeling en organisatie.
Veel werkgevers vinden de evaluatiecyclus erg lastig. Waar en hoe begin je, en hoe pak je het op een goede manier aan? P&O Huys kan hierin adviseren en begeleiden. Met onze jarenlange ervaring en kennis helpen wij elke werkgever op weg naar een mooie organisatie met loyale en betrokken medewerkers.

Benieuwd waar wij jouw organisatie bij kunnen helpen? Bel gewoon eens voor een vrijblijvend gesprek naar 085 7820579.