Hoe bind jij je medewerkers aan je bedrijf?

Tevreden en gelukkige medewerkers produceren 18% meer. Dat is omgerekend een dag in de week! Ze zijn 27% minder ziek en blijven gemiddeld twee jaar langer bij de organisatie. Daarom wil je als organisatie natuurlijk goed blijven monitoren hoe het met je medewerkers gaat.

In een overspannen arbeidsmarkt is het moeilijk om aan goede medewerkers te komen. Maar nog lastiger: Hoe houd je ze vast en hoe zorg je ervoor dat ze zich ook echt gewaardeerd voelen? Krijgen je werknemers wel genoeg kansen om zich persoonlijk te ontwikkelen, zich verder te ontplooien? Zijn je medewerkers trots op het bedrijf en halen zij energie uit hun werk en de resultaten?

Het P&O Huys medewerkerstevredenheidsonderzoek is een samenspel tussen directie, leidinggevenden en medewerkers. Samen leggen zij de hele organisatie open. Hierdoor krijgt je inzicht in wat er daadwerkelijk speelt binnen de organisatie en wat de gewenste verbeterpunten zijn op begeleidings-, team- en organisatieniveau.

Om draagvlak te creëren onder je medewerkers en de waarde van het medewerkerstevredenheidsonderzoek te maximaliseren, wordt voorafgaand aan alle betrokkenen uitgelegd wat het doel is en waarom de participatie van alle medewerkers zo belangrijk is. We doen het samen! Alleen dan krijg je antwoorden en uitkomsten die waardevol zijn voor je bedrijf.

Ook stimuleer je de dialoog tussen managers en medewerkers. Dus eerst meten via het medewerkerstevredenheidsonderzoek, daarna ga je met elkaar aan de slag met de resultaten. De uitkomst van dit onderzoek geeft een goed beeld wat actieve medewerkers én leidinggevenden zelf bijdragen aan het succes van de organisatie.

Om een bedrijf klaar te stomen voor de toekomst, moet niet alleen geïnvesteerd worden in machines, maar ook in medewerkers.

Vooral in deze overspannen arbeidsmarkt krijgen medewerkers al snel het idee dat er veel kansen liggen en het is bekend dat met name thuiswerkers sneller de binding met het bedrijf verliezen. Hoe zorg je ervoor dat zij betrokken blijven en zich gehoord voelen? De waarde van een organisatie zit in de kwaliteit van de mensen die er werken. Sterker nog, je medewerker is je belangrijkste arbeidskapitaal.

Om ervoor te zorgen dat jij als werkgever weet wat er leeft onder je medewerkers en wat hen bezig houdt, kan een medewerkerstevredenheidsonderzoek van grote waarde zijn. De feedback van je eigen medewerkers draagt bij aan het succes van je organisatie. Wat gaat goed, wat kan efficiënter en waar zitten de knelpunten?

De verzamelde feedback biedt medewerkers autonomie, ondersteunt het ondernemen van actie, en stimuleert persoonlijk leiderschap. Deze positieve verandering motiveert medewerkers bovendien aantoonbaar om te participeren in het onderzoek. Want wanneer medewerkers van het begin af aan intensief betrokken worden, zal de acceptatie voor veranderingen hoog zijn.