Deadline subsidievaststelling NOW

Stel, je leidt als ondernemer veel omzetverlies tijdens de coronacrisis en je kan je loonkosten niet meer betalen, kan de schade dan worden beperkt door subsidie aan te vragen via de NOW?
Wanneer een organisatie in aanmerking wil komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling, zal hij de aanvraag in twee keer moeten doen. In eerste instantie een aanvraag voor een voorschot en in tweede instantie voor een definitieve subsidievaststelling.
De NOW-regeling dekt helaas maar een deel van de loonkosten. Om jou als ondernemer zo snel mogelijk te helpen, betaalt het UWV daarom eerst een voorschot uit van 80%. Op een later moment moet je dan nog een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van deze NOW-subsidie. Afhankelijk van onder andere het daadwerkelijke omzetverlies tijdens deze subsidieperiode, ontvangt de ondernemer óf het resterende deel van het subsidiebedrag óf zal de ondernemer juist het teveel uitbetaalde geldbedrag terug moeten betalen.

Kabinet gunt ondernemers meer tijd

De oorspronkelijke deadline was 31 oktober vorig jaar. Maar duizenden ondernemers haalden deze datum niet. Organisaties die geen complete aanvraag konden indienen omdat de benodigde derden- of accountantsverklaring ontbrak, hebben nu tot en met 6 februari 2022 de tijd gekregen om hier alsnog zorg voor te dragen (dat betekent 14 weken extra). De deadline voor de overige organisaties, ondernemingen c.q. bedrijven werd verschoven naar 9 januari 2022.

Een organisatie die de deadline niet haalt, moet sowieso het subsidiegeld volledig terugbetalen. Leidt dit tot problemen, dan valt er met UWV te praten over een betalingsregeling (zonder rente) over een periode van maximaal vijf jaar.

Wijzigingen in andere NOW-periodes

De deadline voor de subsidievaststelling van de NOW-2 is verschoven van 5 januari 2022 naar 31 maart 2022. Op deze datum opent ook het loket voor de NOW-4 regeling. Sinds eind januari 2022 zijn aanvragen voor de definitieve vaststelling van de NOW 3.2 en 3.3 mogelijk. Hieronder zie je een overzicht van de aanvraagtijdvakken. Hierbij geldt dat je voor het aanleveren van een accountants- of derden verklaring 14 weken extra de tijd krijgt.

NOW Opening loket UWV Laatste dag
NOW-2    (juni-september 2020) 14 maart 2021 31 maart 2022
NOW-3.1 (oktober-december 2020) 4 oktober 2021 22 februari 2023
NOW-3.2 (januari-maart 2021) 31 januari 2022 22 februari 2023
NOW-3.3 (april-juni 2021) 31 januari 2022 22 februari 2023
NOW-4    (juli-september 2021) 31 maart 2022 22 februari 2023
NOW-5    (november-december 2021) 1 juni 2022 22 februari 2023
NOW-6    (januari-maart 2022) (dit is nog onbekend) (dit is nog onbekend)