Elke ondernemer heeft toekomstplannen. Groei in omzet, uitbreiding, nieuwe producten, enzovoort, enzovoort… Dan is het uiteraard belangrijk dat je een begroting opstelt om de financiële haalbaarheid, risico’s en zwakke plekken te bepalen.

Maar wat is haalbaar en waar kun je beter nog even mee wachten? En wat heeft prioriteit?
Sommige ideeën moeten misschien wel even van tafel geveegd worden omdat daar voorlopig geen geld voor beschikbaar is.

Het woord ‘begroting’ zegt eigenlijk al genoeg. Je weet van tevoren nooit zeker of je verwachtingen wel helemaal gerealiseerd worden. En dat is ook niet erg. Leg regelmatig de daadwerkelijk cijfers naast de begroting en stuur -als dat nodig is- op tijd bij. Daarmee worden grote problemen voorkomen. Maar pas daar wel mee op, want tussentijds bijstellen leidt in de praktijk tot minder inzicht in waar je naartoe gaat. Ons inziens is het inzichtelijk maken van de verschillen ten opzichte van voorgaande jaren beter, omdat je dan ook iets hebt wat je voor het jaar daarop kunt gebruiken voor een nog betere begroting. Vaak moet je dit een paar jaar goed monitoren, omdat de trend dan zichtbaarder wordt.

Budgetteer en begroot niet in detail, maar in grote lijnen

Uit ervaring weten wij dat er vaak begroot wordt op detail. Vaak zien we dat bedrijven meer aan het calculeren zijn dan aan het begroten. Zelf zijn wij van mening dat de grote lijnen een beter beeld geven. Het is namelijk “begroten”, wat betekent dat je ervoor wilt zorgen dat je voor dat jaar voldoende budget hebt voor alle wenselijke uitgaven en noodsituaties.

Goed financieel inzicht helpt je verder op weg. Welke investeringen moet je doen en hoeveel reserveer je voor Marketing en communicatie? Kloppen de verkoopprijzen van je producten of diensten nog wel? Is er genoeg verschil tussen kostprijs en verkoopprijs? Zijn bijvoorbeeld loonsverhogingen van medewerkers hierin meegenomen? De kostprijs bepaal je door directe kosten (inkoop en overige directe kosten) te vermeerderen met eventuele indirecte kosten en risico’s. De begroting, waar deze gegevens in vermeld staan, is de basis voor de kostprijsberekening en dus van groot belang voor je bedrijfsvoering.

Begroting, realisatie en bewaking zorgt voor meer inzicht in de geldstromen, dus sowieso iets om goed naar te kijken. En ben je goed op weg, maar kom je toch echt financiële middelen tekort om je plannen uit te voeren, dan is het mogelijk om met de begroting en een goed bedrijfsplan een financiering aan te vragen. Dat kan ook een kortlopende financiering zijn.

Debiteurenbeheer is eveneens een belangrijk aandachtspunt. Als de betalingstermijn verstreken is en de factuur is nog niet betaald, neem dan contact op met de desbetreffende klant. Er zijn genoeg ondernemers die dit té lang op hun beloop laten en daar dan zelf financieel door benadeeld worden, waardoor hun liquiditeit in gevaar komt.

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan eens contact op met P&O Huys. Maak gebruik van onze expertise inzake budgettering en begrotingen. Wij kunnen je goed ondersteunen bij de basis, maar ook met de analyse en hoe je dit het beste kunt aanpakken. Wij helpen je hiermee graag verder op weg.