De meest gestelde vragen gaan momenteel over thuiswerken en het coronavaccin. Wat kan een werkgever doen als een medewerker zich niet wilt laten vaccineren, maar krijgt toch corona en blijft langdurig ziek? Is een thuiswerkregeling genoeg of moet er met elke werknemer een aparte thuiswerkovereenkomst afgesloten worden? Wij gaan antwoord geven op de rechten en plichten voor de werkgever.

Een werknemer wil zich niet laten vaccineren. Hij krijgt corona en is lang ziek, wat nu?

Wanneer een werknemer ziek wordt, moet de werkgever in het begin het loon doorbetalen, ongeacht de aard van de ziekte. Het is dan ook niet toegestaan als werkgever het loon stop te zetten, zodra blijkt dat een werknemer ziek is door corona. Dit geldt ook wanneer er bewust is gekozen om geen vaccinatie te halen. het loon stopzetten, mag alleen als ziekte komt door opzettelijk handelen van werknemer. Dit komt echter bijna nooit voor. Zelfs bij werknemer die uitvallen door verslaving of uitoefenen van een gevaarlijke sport, beoordeeld een rechter het niet als opzettelijk ziekteverzuim. Hiermee vanuit gaande, gebeurt dit waarschijnlijk dus ook niet bij een coronabesmetting.

 

Hoe ga je om met werknemers die niet naar kantoor willen komen, omdat zij zich niet veilig voelen onder niet-gevaccineerde collega’s?

De werkgever bepaalt hoe en waar gewerkt wordt. diegene bepaalt dus ook of de werknemer thuis of op kantoor moet werken. Maar wanneer er een goede reden wordt gegeven vanuit de werknemer, moet de werkgever dit serieus in overweging nemen. en als blijkt dat de reden goed genoeg is, moet de werkgever moeite doen om de werknemer tegemoet te komen om ofwel thuis ofwel op kantoor te werken.

 

Mag de werkgever een verzoek tot thuiswerken afwijzen?

Ja dit mag. Dit moet schriftelijk met uitleg waarom bevestigd worden. Daar hoeft geen zwaarwichtig bedrijfsbelang aan te hangen.

 

Is de werkgever verplicht om een thuiswerkvergoeding te betalen?

Werknemers hebben geen recht op een extra vergoeding voor thuiswerken. Dit mag natuurlijk wel. Zo’n vergoeding kan gegeven worden, voor het verbruik van: gas, water, licht en koffie of thee. Wanneer de werkgever dit wil doen, is het verstandig hiervoor een aparte regeling voor op te stellen en te bespreken met alle werknemers.

 

Is het invoeren van een thuiswerkbeleid voldoende? Of moet je met elke werknemer een thuiswerkovereenkomst sluiten?

Bij aanwezigheid van een personeelshandboek is een thuiswerkregeling voldoende om deze hieraan toe te voegen. Het is een algemene regeling die voor elke werknemer kan gelden, hierin worden de regels vastgelegd wanneer er thuisgewerkt mag worden en onder welke omstandigheden. Een thuiswerkovereenkomst wordt opgesteld om de individuele regels vast te leggen. In deze overeenkomst wordt vastgelegd op welke dagen de desbetreffende persoon mag thuiswerken en hoe het contact met de leidinggevende wordt gehouden op deze dagen. Deze overeenkomst moet door beide partijen worden ondertekend en moeten beide partijen de afspraken nakomen. Het advies is om zowel de thuiswerkregeling als de thuiswerkovereenkomst op te stellen met werknemers die structureel gaan thuiswerken.

 

Mag de werkgever voorwaarden stellen aan thuiswerken? Bijv.: geen kinderen thuis op de thuiswerkdagen?

Wanneer de arbeidsproductiviteit ten koste gaat door het thuishouden van de kinderen, mag de werkgever het gesprek hierover aangaan en kijken wat mogelijk is. een werkgever mag de werknemer niet verplichten om de kinderen naar de opvang te doen, wanneer er thuisgewerkt wordt. Wel mag de werkgever de werknemer vragen om weer op kantoor te komen werken wanneer de verlaagde arbeidsproductiviteit blijft aanhouden.

 

Mag de werkgever stimuleren dat werknemers zich laten vaccineren?

De werknemer kan en mag niet verplicht worden om de vaccinatie te halen. er mag aan diegene alleen gevraagd worden om de vaccinatie te halen, in verband met veiligheid op de werkvloer. Hier hoeft een werknemer geen gehoor aan te geven of reactie op te geven. Het is niet verboden dit te stimuleren, maar meer mag er niet gevraagd worden. om te faciliteren kan het vaccineren wel toegestaan worden onder werktijd.