Egdom

Ook wij maken sedert enige tijd gebruik van de diensten van P&O Huys. De disciplines welke zij leveren sluiten goed aan bij onze bedrijfsvoering. Vanwege de specifieke werkzaamheden welke zij ons uit handen nemen kunnen wij ons focussen op andere taken. Het gaat dan met name om de salariëring, verzuimbegeleiding, advisering bedrijfsmatige kwesties en juridische onderwerpen. Al met al een bedrijf dat het geld waard is om gebruik van te maken.

Cor van Egdom
Directeur