Stalen Neuzen

Veiligheids- & Gezondheidsbeleid (V&G-beleid)

Bij veel MKB-bedrijven ontbreekt het fundament voor een goed onderbouwd Arbobeleid (V&G-beleid). De tijd ontbreekt in een drukke agenda. De prioriteiten liggen bij andere bedrijfsactiviteiten, of verantwoordelijke werknemers dreigen te verdwalen in een doolhof van wetswijzigingen.
In basis ligt er bij elke organisatie een goed Arbobeleid, onderdeel hiervan is een Risico Inventarisatie & Evaluatie met bijbehorend plan van aanpak. Deze dient zodanig opgesteld en getoetst te zijn dat het voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Vervolgens dient het geheel geactualiseerd te blijven. Wij ontzorgen de organisatie hierin. Van het opstellen van een RI&E, met of zonder toetsing, tot en met de begeleiding in de het actualiseren van de RI&E.  Maar ook voor Vca bedrijfs- en persoonscertificeringen is Stalen Neuzen de ijzersterke partner, met gevoel voor de bedrijfscultuur.

Schakelen tussen werkvloer en directie/management

Het invoeren en continueren van een gericht Veiligheids- & Gezondheidsbeleid omvat meer dan ‘alleen regels opmaken en delen’. Door laagdrempelige communicatie ontstaat meer beleving en motivatie voor de aangereikte regels binnen de organisatie.