Re-integratie Spoor 2

Wat is spoor 2?

Externe re-integratie wordt ook wel re-integratie tweede spoor genoemd. Een verplicht traject voor zowel werkgever als werknemer, als een werknemer niet langer zijn oude of een andere functie in hetzelfde bedrijf kan uitoefenen. Het doel? Een passende baan bij een andere werkgever. Dit gaat volgens de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Met passend wordt bedoeld: een functie die rekening houdt met en aansluit op de betreffende belemmeringen.

Wanneer re-integratie spoor 2?

Als werkhervatting of een andere functie in hetzelfde bedrijf(spoor 1) niet gaat, wordt er gekozen voor spoor 2 re-integratie. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan meer inzicht geven in de situatie op spoor 1 en onderbouwt de inzet van re-integratie spoor 2. Op basis van dit advies wordt een re-integratie bureau ingeschakeld en start het tweede spoor traject. Voor de werknemer vergroot dit de kansen om binnen de wachttijd een nieuwe passende baan te vinden. Het voordeel voor de werkgever is dat zo onnodig hoge kosten worden voorkomen en de kans op loonsanctie bij de WIA-keuring, opgelegd door het UWV, verkleind.

Wat is Wet Verbetering Poortwachter?

Het doel van deze wet is om een langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk aangeschikt werkte helpen. Werkgever en werknemer hebben ook de plicht om, volgens de wettelijke kaders, hiervoor een maximale inspanning te leveren. Later wordt dit getoetst door het UWV. Bij onvoldoende inzet of het ontbreken van bepaalde handelingen zijn zij gerechtigd de werkgever te sanctioneren en / of de werknemer te korten op de uitkering na einde wachttijd.

De voordelen van een re-integratietraject

Voor werknemers:

 • Er wordt zowel op fysiek,mentaal,emotioneel als sociaal vlak gewerkt.
 • We besteden aandacht aan zelfkennis, zelfvertrouwen en werkplezier.
 • Een vaste re-integratiecoach.
 • We geven inzicht in vraag en aanbod.
 • Begeleiding bij netwerken,jobhunting, solliciteren en werkhervatting.
 • Focus op nieuw loopbaanperspectief.

Voor werkgevers:

 • Heldere communicatie gedurende het spoor 2 traject.
 • Het voorkomen of beperken van loondoorbetalingsverplichting.
 • Deskundige begeleiding tijdens de re-integratie.
 • Het op orde brengen en houden van de wettelijk vereiste dossiers.

..

Hoe pakken wij Spoor 2 aan?

Wij richten ons niet op de beperkingen, maar denken in mogelijkheden. In een intensieve individuele aanpak met een persoonlijk maatwerktraject, waarin de wensen en ontwikkelbehoefte van de medewerker altijd centraal staan. Daarbij houden we uiteraard rekening met de arbeidsbelastingen de huidige mogelijkheden van hem of haar. Tijdens het re-integratietraject doorlopen we de volgende fases:

 • Fase 1—Persoonlijkheidsanalyse
  Wie ben ik? Je krijgt inzicht in de persoonlijkheid, talenten, sterkten en zwakten.
 • Fase 2 —Beroepskeuzetest en omgevingsanalyse
  Wat voor bedrijf, cultuur past bij mij?
 • Fase 3 —Functie analyse
  Wat kan ik? Wat is de loopbaankoers, welk werk heeft je passie, wat voor resultaten heb je geboekt in eerdere banen, waarin ben jij een expert, welke branches passen het beste bij je? Onderzoek naar belastbaarheid, beperkingen en mogelijkheden.
 • Fase 4 —CV en LinkedIn
  Een krachtige en onderscheidende CV en een professioneel LinkedIn-profiel.
 • Fase 5 —Netwerken – Job hunten – Solliciteren
  Digitaal je netwerk uitbreiden via social media en fysiek door met veel mensen te praten over wat je zoekt, vacatures opsporen, ondersteuning bij presentatie, voorbereiding op sollicitatiegesprekken en natuurlijk ook gewoon job hunten en solliciteren.

Meer weten over re-integratie Spoor 2 en wat wij kunnen doen voor jou?
Benieuwd naar wat mogelijk is of vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Vul dan je het contactformulier in of bel naar 085- 782 05 79.